Reference

Z naší zkušenosti víme, že valná většina vznesených nároků není vyřízena správně a proto pomáháme získat našim klientům odškodnění v takové výši, na které jim vznikl právní nárok.

Pan Vladimír utrpěl pracovní úraz pravé ruky při údržbě komunikace. Vzniklá nemajetková újma na zdraví byla pojititelem určena ve výši 15 000,- Kč. Celkové odškodnění po našem jednání s pojistitelem bylo stanoveno včetně ztížení společenského uplatnění na 350.000,- Kč. Další nároky klienta související s majetkovou újmou již byly vyřízeny a jejich odškodnění dosáhlo částky 112.000,- Kč.

Pan Jaroslav měl při pracovním úrazu pravé ruky, kdy přišel o poslední článek palce, pojistitelem vyplacené odškodnění ve výši 22.500,- Kč. Po našich dalších jednáních mu pojistitel celkem vyplatil náhradu ve výši 670.000,- Kč.

Paní Markéta byla účastnicí vážné nezaviněné dopravní nehody. Pojistitel z titulu odpovědnosti škůdce za vzniklou újmu vyplatil 94.000,- Kč za ztížení společenského uplatnění poškozené a po našich jednání náhradu zvýšil na 304.000,- Kč.

Paní Petra měla nezaviněnou autohavárii, při které jí pojistitel vyplatil totální škodu na vozidle, t.j. obvyklou cenu vozidla před pojistnou událostí, kterou snížil o hodnotu použitelných zbytků. Obvyklá cena vozidla byla po našem jednání zvýšena pojistitelem o 100.000,- Kč, takže paní Petra získala odškodnění o 100.000,- Kč vyšší než původně pojistitel určil.

Pan Jiří měl zapůjčené náhradní vozidlo během opravy svého vozidla, které bylo poškozeno při dopravní nehodě ne jeho vinou. Půjčovné bylo vyfakturováno ve výši 63.000,- Kč. Pojistitel nárok pana Jiřího na zapůjčení náhradního vozidla uznal, ale pouze po dobu, kterou po svém nazval technologickou dobou opravy a vyplatil pouze 21.000,- Kč. Po jednom našem jednání byla pojistitelem doplacena částka 42.000,- Kč