vedení společnosti

Ing. Jaroslav Znamenáček, jednatel společnosti

Motto : Když chceš, dokážeš všechno

Vystudoval ČVUT, fakultu strojní, od roku 1981 začal pracovat v pojišťovnictví, prošel celou řadou funkcí a získal praktické zkušenosti zejména při likvidaci pojistných událostí. Společnost využívá jeho zkušeností a znalostí z oboru pojišťovnictví zejména při pomoci získávání odškodnění klientům na základě vznesení všech jejich právních nároků.

Filip Znamenáček, jednatel společnosti

Řídí činnost celé společnosti a dbá na to, aby splňovala veškeré zákonné požadavky, které jsou na ní kladeny.

Po více než šesti letech  zkušeností v pojišťovnictví se po odborné stránce zaměřuje na znalost zákonů a pojistných podmínek, na jejichž základě pak v souvislosti se vzniklou škodní událostí dokáže uplatnit veškeré nároky klientů, které souvisí s nastalou škodní událostí a jejichž oprávněnost je nezpochybnitelná.

Jihočeské poradenské centrum s.r.o.
sídlo: Husitská 107/3, Praha 3, 13000
IČO:06767273, DIČ:CZ06767273
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. č. 288515